AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Referensgrupp

Landskapsregeringen har påtagit sig ansvaret för att driva arbetet med samhällsservicereformen. I september tillsatte lanskapsregeringen en särskild ledningsgrupp som ska säkerställa att reformarbetet framskider och att alla berörda parter involveras i arbetet. Förutom att koordinera reformarbetet ska ledningsgruppen ta fram en gemensam målbild för samhällsservicens organisation och struktur. Ledningsgruppen består av representanter för kommunsektorn och landskapsregeringen, politiker och sakkunniga.

Ledningsgruppen arbetar utifrån följande strategi. Som ett första led i processen tog ledningsgruppen fram en sk. omvärldsanalys.

Under hösten ombildades ledningsgruppens för samhällsservicereformen till en referensgrupp. Läs beslutet om ombildandet och referensgruppens sammansättning.

 

Protokoll

Referensgruppsmöte 16 maj 2014

Referensgruppsmöte 4 april 2014

Referensgruppsmöte 26 februari 2014

Referensgruppsmöte 22 januari 2014

Ledningsgruppsmöte 6 maj 2013

Ledningsgruppsmöte 12 april 2013

Ledningsgruppsmöte 1 mars 2013

Ledningsgruppsmöte 11 januari 2013

Ledningsgruppsmöte 16 november 2012

Ledningsgruppsmöte 15 oktober 2012