AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Kommunrunda och kommunträffar

För att nå framgång i reformarbetet krävs delaktighet och en tydlig samverkan med landskapets myndigheter och kommunsektorn. Landskapsregeringen har under det gångna året vid två tillfällen bjudit in de åländska kommunerna till öppna diskussionstillfällen, den 1 mars och 31 augusti. Samtliga kommuner har varit representerade vid dessa tillfällen varvid de har bekräftat reformarbetet och uppmuntrat landskapsregeringen att fortsätta leda reformarbetet. Utöver nämnda diskussionstillfällen har landskapsregeringen under året besökt samtliga kommuner för att diskutera specifika utmaningar som finns hos de enskilda kommunerna.